Decyzją z 19 lipca 2016 r. Komisja Europejska uznała, że Volvo i DAF Trucks brały udział w porozumieniu kartelowym. Firmy ustaliły między sobą ceny ciężarówek w Europejskim Obszarze Gospodarczym (między 1997 a 2011 r.) oraz moment i sposób przekazywania kosztów za wprowadzanie technologii niskoemisyjnych wymaganych w kolejnych standardach unijnych (od EURO 3 do EURO 6). Do porozumienia wciągnięto wiele innych fabryk ciężarówek.
W 2018 r. hiszpański producent ciężarówek MR pozwał obie firmy do sądu, domagając się kompensaty za straty poniesione wskutek ich zmowy. Sąd ten wydał wyrok na podstawie hiszpańskich przepisów implementujących dyrektywę z 2014 r. o odszkodowaniach dla ofiar praktyk antykonkurencyjnych. Ponieważ stanowi ona, że kartel zawsze szkodzi innym przedsiębiorstwom z branży, sąd nakazał zapłatę 15 proc. wartości zakupu ciężarówek, uznając, że tyle firma straciła w wyniku tego porozumienia.