Powodem były skargi klientów na podwyżkę opłat za depozyt zagranicznych papierów wartościowych. Organ sprawdza m.in., czy bank miał prawo jednostronnie wprowadzić zmianę w wykonywanych umowach oraz czy umożliwia konsumentom rozwiązanie umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Biuro maklerskie zapowiedziało wprowadzenie nowej tabeli opłat od 1 lipca 2022 r. Zgodnie z nią bank znacząco obniżył wartość zagranicznych instrumentów finansowych, od których może naliczać opłaty depozytowe. Do tej pory opłata była pobierana, gdy kwota przekraczała równowartość 500 tys. zł – teraz jednak opłaty mają wystąpić już po przekroczeniu kwoty 10 tys. zł.