Dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym czy zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu gospodarczego – takie informacje od dziś powinny być możliwe do uzyskania dzięki tzw. newsletterowi KRS. Nową funkcjonalność wprowadziła nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 984). O planowanej zmianie informowaliśmy jako pierwsi na łamach DGP.

Newsletter KRS ma być odpowiedzią na przypadki tzw. kradzieży spółek. Nierzadko odbywają się one poprzez posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami w celu ujawnienia w rejestrze informacji o rzekomych zmianach osobowych w zarządzie spółki. Nowi reprezentanci podmiotu mogą następnie podejmować niekorzystne uchwały, sprzedawać majątek spółki albo zaciągać zobowiązania.
Dziś na portalu rejestrów sądowych powinna się pojawić nowa zakładka. Po wpisaniu w niej numeru KRS interesującego nas podmiotu będziemy otrzymywać alerty na podany adres poczty elektronicznej od razu po zarejestrowaniu danego zdarzenia w sądzie rejestrowym. Po upływie roku będzie można przedłużyć usługę na kolejne 12 miesięcy. Jest jednak pewne ograniczenie – na jeden adres e-mailowy będą kierowane wiadomości dotyczące maksymalnie 50 podmiotów.
Bartosz Sierakowski, radca prawny, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny w kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy, ostatnio na łamach DGP zauważył, że nowa usługa KRS powinna być nawet lepsza od istniejących na rynku komercyjnych rozwiązań. A to dlatego, że KRS będzie przesyłał informacje od razu po zarejestrowaniu zmian w systemie sądowym. Prywatne podmioty przesyłają zaś zawiadomienia, dopiero gdy pojawią się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub już po dokonaniu wpisów przez sąd rejestrowy.
Nowa funkcjonalność wiąże się nie tylko ze zwiększeniem bezpieczeństwa firm, lecz może także służyć jako narzędzie ułatwiające dostęp do szybkich informacji o aktualnym stanie sprawy procedowanej w rejestrze. Autorzy nowelizacji (inicjatorem zmian jest Ministerstwo Sprawiedliwości) uważają, że usługa zwiększy poczucie stabilności wśród przedsiębiorców.
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie 21 czerwca 2022 r.