Dr Marcin Borkowski radca prawny w Gww
Plan określa szczegółowe zasady połączenia. Do planu trzeba załączyć m.in. projekt uchwały o połączeniu spółek, projekt zmian umowy albo statutu spółki przejmującej, a także dokument dotyczący ustalenia wartości majątku spółki przejmowanej.