Jeżeli przebywasz legalnie na terytorium Polski, możesz wykonywać pracę w Polsce bez dodatkowych zezwoleń. Jedyna formalność w tym zakresie leży po stronie pracodawcy – jest to zawiadomienie urzędu pracy o rozpoczęciu wykonywania pracy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy.

Możesz założyć i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w formie spółki kapitałowej lub osobowej.

Aby założyć firmę musisz spełnić łącznie następujące warunki:

- legalnie przebywać na terytorium Polski (niezależnie, czy ten legalny pobyt wynika ze specustawy, czy z przepisów obowiązujących już wcześniej);

- posiadać numer PESEL;

Różnice między poszczególnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej dotyczą zarówno kwestii formalnych – takich jak miejsce i procedura rejestracji oraz finansowych (niektóre z nich wymagają do założenia określonej wysokości kapitału).

Najprostszą z form jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Można założyć ją przez internet lub w dowolnym urzędzie gminy. Rejestrując działalność w CEIDG online należy założyć Konto Przedsiębiorcy na stronie www.biznes.gov.pl. Założenie działalności jest bezpłatne i dokonuje się w ciągu 30 dni.

Spółki kapitałowe lub osobowe rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Rejestracja odbywa się przez internet: w systemie S24 lub za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS). W celu założenia spółki należy założyć konto w jednym z systemów i potwierdzić go przy pomocy profilu zaufanego. Co ważne, spółkę może zarejestrować również pełnomocnik.