Rzeczywiście w obecnej sytuacji wielu producentów wyrobów spożywczych boryka się z problemem dostaw surowców z Ukrainy. Niejednokrotnie, aby zachować ciągłość produkcji, muszą na pewien czas sięgać po surowce zastępcze – zanim dotrze kolejna dostawa. Konieczność szybkiego dostosowania i wprowadzenia zmian recepturowych środków spożywczych, przy jednoczesnym braku możliwości technicznych adekwatnej zmiany opakowań i etykiet – faktycznie mógłby skutkować brakiem pełnej zgodności oznakowania niektórych środków spożywczych z przepisami. Przede wszystkim z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/211 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz.Urz. UE z 2011 r. L304 s.18).
Dopuszczalne rozwiązania