Projekt, opracowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRiT) trafił do konsultacji społecznych, poinformował wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Jerzy Golecki. Według założeń nowe rozwiązania obowiązywałyby od jesieni 2023 r.

Projekt nowego prawa własności przemysłowej zakłada m.in. wprowadzenie możliwości wstępnego zgłoszenia wynalazku oraz dokonania zgłoszenia właściwego w ciągu 12 miesięcy bez ryzyka utraty prawa do zgłoszonego rozwiązania, a także zastąpienie procedury badawczej procedurą rejestrową przy udzielaniu ochrony na wzory użytkowe.

"Dzisiaj chcemy wysłać do konsultacji nowy projekt prawa własności przemysłowej. To jest obszerna regulacja, prawie 500 artykułów licząca. […] Taki mini kodeks w zakresie prawa własności przemysłowej, który będzie regulował wszystkie kwestie związane z wynalazkami czyli właśnie z patentami przede wszystkim, ale także z wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi" - powiedział Golecki podczas spotkania z dziennikarzami.

Konsultacje mają potrwać do końca maja br.

Projekt regulacji został przygotowany we współpracy z Urzędem Patentowym i ekspertami, z uwzględnieniem aktualnych trendów i regulacji obowiązujących w innych państwach.

Celem proponowanych zmian jest usprawnienie i przyśpieszenie postępowań prowadzonych przed Urzędem Patentowym, a także zmniejszenie kosztów administracyjnych związanych z tymi postępowaniami, obniżenie kosztów uzyskiwania i utrzymywania ochrony praw własności przemysłowej, a także uwzględnienie najnowszych trendów technologicznych, jak cyfryzacja i elektronizacja w gospodarce. Jednocześnie planowany jest rozwój alternatywnego rozwiązania sporów.

Projekt zakłada możliwość wstępnego zgłoszenia wynalazku oraz zastąpienie dotychczas stosowanej procedury badawczej na procedurę rejestrową.

"Wstępne zgłoszenie wynalazku to instytucja, którą zaimportowaliśmy ze Stanów Zjednoczonych. Ona umożliwia to, żeby sam opis i rysunek potencjalnego wynalazku na 12 miesięcy, jeszcze bez konkretnych zastrzeżeń patentowych można było zgłosić i uzyskać pierwszeństwo [w prawie do zastrzeżenia] pomimo tego, że tego patentu jeszcze nie przyznano" - podkreślił wiceminister.

Rozwiązanie to ma umożliwiać zgłaszającemu zbadanie przez okres 12 miesięcy jak wykorzystany ma być ten wynalazek i doprecyzowanie zakresu zastrzeżeń.

Planowane zmiany dotyczą także zastrzegania wzorów użytkowych. Resort chce, by w nowym prawie zastąpiono dotychczas stosowaną tzw. procedurę badawczą - procedurą rejestrową. Jak podkreślił Golecki, takie rozwiązanie zostało ostatnio wprowadzone w Danii. Rozwiązanie to jest także upowszechniane w Austrii, Niemczech czy Francji, a poza Europą np. w Japonii czy w Chinach.

System rejestrowy zwiększa łatwość uzyskiwania ochrony.

Projekt zakłada także - w zakresie wzorów przemysłowych - wprowadzenie tzw. zgłoszeń zbiorowych. Oznacza to, że po wejściu w życie regulacji można byłoby zgłaszać łącznie niepowiązane ze sobą wprost różne odmiany wzorów przy pomocy jednego zgłoszenia.

Planowane jest także skrócenie czasu uzyskiwania ochrony na znaki towarowe do dwóch miesięcy z trzech miesięcy, w tym wprowadzenie miesięcznego okresu na rozważenie, czy dany podmiot chce wejść w spór, a także koncyliacji.

"Jeżeli zakończymy etap konsultacji do końca maja, chcielibyśmy by na jesieni ta regulacja została przyjęta przez Sejm" - powiedział wiceminister.

Projekt zakłada 12-miesięczne vacatio legis, co oznacza, że przepisy mogłyby wejść w życie jesienią 2023 r.

Aktualnie na terenie Polski jest około 320 tys. praw chronionych prawem własności przemysłowej.

(ISBnews)