Ustawa ma implementować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. Przepisy mają mieć zastosowanie do przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie i kierują tymczasowo kierowcę do pracy na terytorium Polski w związku z realizacją usługi transportu drogowego. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2020 r. wynika, że może chodzić o ponad 39,5 tys. firm.
Podstawowym obowiązkiem takich przewoźników – poza zapewnieniem kierowcy odpowiednich warunków zatrudnienia – będzie zgłoszenie delegowania pracownika najpóźniej w momencie rozpoczęcia tej czynności. Odbywać się to będzie za pomocą internetowego formularza. Zgłoszenie będzie zawierało m.in. nazwę przewoźnika, dane kontaktowe osoby zarządzającej transportem, dane kierowcy, datę rozpoczęcia kontraktu z pracownikiem, przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania, dane pojazdu oraz ogólną informację o rodzaju ładunku (np. przewóz rzeczy, osób czy przewóz międzynarodowy albo kabotażowy).