Zgodnie z krajowymi regulacjami operatorzy muszą przez rok przechowywać m.in. billingi czy dane geolokalizacyjne, a policja, KAS, ABW, CBA i inne służby mają do nich nieskrępowany dostęp. Najnowszy wyrok TSUE (choć nie dotyczy Polski) potwierdza, że jest to niezgodne z prawem UE. Nie zezwala ono bowiem na wprowadzenie obowiązku uogólnionego i niezróżnicowanego przechowywania danych oraz udostępniania ich służbom bez kontroli sądu czy innego niezależnego organu.
Wyrok dotyczy mężczyzny skazanego na dożywotnie więzienie za zabójstwo kobiety w Irlandii. W apelacji zarzucił, że bezprawnie wykorzystano jako dowód dane telekomunikacyjne. Aby to wykazać, wszczął osobny proces cywilny, w którym ostatecznie High Court w Irlandii przyznał mu rację i potwierdził niezgodność krajowych przepisów o retencji danych. Sąd Najwyższy w Irlandii zwrócił się zaś z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE.