Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych znajduje się w tej chwili w konsultacjach. Przewiduje on m.in., że zapisane w umowach zakazy cesji wierzytelności mają być uznawane za nieważne z mocy prawa.
Za „zaskakującą” uważa tę propozycję Bartosz Piątek, radca prawny w PwC Legal Żelaźnicki sp. k. Jak przekonuje, redakcja przepisu może rodzić znacznie dalej idące skutki, które powinny być wzięte pod uwagę.