Wprowadzenie systemu certyfikacji zapowiedziało we wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii, jednocześnie publikując Zieloną Księgę z jego założeniami. Przez 30 dni będą one konsultowane z zainteresowanymi, a do końca roku ma zostać przygotowany projekt odrębnej ustawy. Zgodnie z harmonogramem wejdzie ona w życie w pierwszej połowie 2023 r.
Certyfikacja jest od lat stosowana w niektórych państwach unijnych i przygotowując założenia polskiego systemu, resort rozwoju bazował na tych doświadczeniach.