Maciej Wroński prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska
Kolejne przepisy unijnego pakietu mobilności weszły w życie 21 lutego. Wprowadziły one m.in. zmiany wymagań, których spełnienie pozwala przewoźnikowi utrzymać dobrą reputację. Dodatkowo te nowe unijne wymogi zostały doprecyzowane przez polską ustawę z o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw – większość tych krajowych zmian dotyczących dobrej reputacji wchodzi w życie 1 marca br.
Dobra reputacja (obok m.in. wymogu posiadania odpowiedniej siedziby czy zdolności finansowej) stanowi jeden z warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Jej posiadanie jest niezbędne nie tylko przy ubieganiu się o przyznanie licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, lecz także przez cały czas wykonywania działalności. Jeżeli orzeczone zostaną wobec przedsiębiorcy określone prawomocne wyroki, wydane decyzje lub nałożone kary za przestępstwa lub naruszenia, to odpowiednie organy mogą wszcząć postępowanie, które może skutkować utratą prawa do wykonywania usług transportu drogowego. Omawiamy najważniejsze zmiany.

dyrektorzy wykonawczy też pod lupą