22 lutego weszło w życie rozporządzenie ministra finansów (Dz.U. z 2022 r. poz. 178), zgodnie z którym obowiązkowi rejestracji w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) będą podlegać także odpady przemieszczane na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.
Kary za brak zgłoszenia