Nowa wersja projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw, do której dotarł DGP, dość znacząco różni się od pierwowzoru. Jak informowaliśmy w styczniu, resort rozwoju (który odpowiada za przygotowanie regulacji) zrezygnował m.in. z wprowadzenia możliwości głosowania poza posiedzeniem walnego zgromadzenia. To wynik wysłuchania głosu spółdzielców i wątpliwości zgłaszanych w trakcie opiniowania. Jak się jednak teraz okazuje, w projekcie znalazły się także inne zmiany, które potencjalnie mogą przyczynić się do ograniczenia jawności w spółdzielniach.
Diabeł tkwi w szczegółach