Technologia 5G, czyli piąta generacja sieci komórkowej, ma znacznie zwiększyć prędkość dostępu do internetu, w tym pobierania danych. Do UOKiK wpływają jednak skargi na operatorów sieci Plus (Polkomtel) oraz Play (P4). Klienci wskazują w nich, że oferty dostępu do tej technologii nie są im rzetelnie przedstawiane i mogą wprowadzać w błąd.
W przypadku Plusa technologia 5G podobno nie działała prawidłowo, mimo że konsumenci posiadali odpowiednie urządzenia, pozwalające na korzystanie z niej. Z kolei w przypadku Play abonenci byli przekonani, że prezentowana w reklamie cena obejmuje nie tylko dane urządzenie, lecz także internet w technologii 5G. Informacja o tym, że ani przedstawiona taryfa, ani sprzęt nie pozwalają na korzystanie z tej technologii, dodana była małym drukiem na dole.