Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie w sprawie reklam usług technologii piątej generacji. Konsumenci skarżą się bowiem, że mimo zapewnień operatora nie mogą z niej korzystać.

Technologia 5G, czyli piąta generacja sieci komórkowej, ma znacznie zwiększyć prędkość dostępu do internetu, w tym pobierania danych. Do UOKiK wpływają jednak skargi na operatorów sieci Plus (Polkomtel) oraz Play (P4). Klienci wskazują w nich, że oferty dostępu do tej technologii nie są im rzetelnie przedstawiane i mogą wprowadzać w błąd.
W przypadku Plusa technologia 5G podobno nie działała prawidłowo, mimo że konsumenci posiadali odpowiednie urządzenia, pozwalające na korzystanie z niej. Z kolei w przypadku Play abonenci byli przekonani, że prezentowana w reklamie cena obejmuje nie tylko dane urządzenie, lecz także internet w technologii 5G. Informacja o tym, że ani przedstawiona taryfa, ani sprzęt nie pozwalają na korzystanie z tej technologii, dodana była małym drukiem na dole.
– Rzetelna informacja o zasadach działania technologii, np. o tym, czy telefon konsumenta obsługuje częstotliwość sieci 5G danego operatora oraz o cenie właściwej dla usługi o określonych właściwościach, ma dla konsumenta kluczowe znaczenie przy podjęciu decyzji o skorzystaniu z oferty – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. Jak dodaje, istotne z perspektywy użytkownika warunki oferty muszą być przedstawione wprost – bez gwiazdek, nieczytelnej czcionki, licznych odniesień, w przeciwnym razie mogą wprowadzać w błąd.
Prezes UOKiK weryfikuje obecnie w postępowaniach wyjaśniających, czy przedstawione przez konsumentów sytuacje faktycznie miały miejsce. Postępowanie nie toczy się na razie przeciw konkretnym firmom, a jego celem jest jedynie wyjaśnienie mechanizmów działających na danym rynku.