Takie są rekomendacje zespołu ministra sprawiedliwości do spraw nowelizacji przepisów ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, który zakończył prace z końcem stycznia. Zespół powołano w związku z koniecznością zakończenia transpozycji do polskiego prawa dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości, czyli tzw. dyrektywy drugiej szansy. Przewodniczył mu Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu ds. praw człowieka.
Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, poza regulacjami ściśle związanymi z prawem europejskim zespół rekomenduje też korektę przepisów postępowania o zatwierdzenie układu zmienionego ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1909). Chodzi o zmodyfikowane postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU), które od 1 grudnia 2021 r. zastąpiło uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR).