Podczas Regionalnego Gospodarczego Otwarcia Roku – seminarium zorganizowanego w czwartek przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach – rzecznik ocenił, iż utrzymanie – jako jedynego sposobu – rozwiązań wprowadzonych w tym zakresie przez Polski Ład, byłoby bardzo niekorzystne dla małych i średnich firm.

„Jest to bardzo niekorzystne dla sektora MŚP, ponieważ wygląda na to, że wiele firm będzie po prostu kredytowało budżet Narodowego Funduszu Zdrowia” - tłumaczył Abramowicz, wskazując, iż wprowadzone rozwiązania mogą powodować konieczność faktycznego obliczania składki nie od dochodu, a od przychodu – czyli znaczącego nadpłacania, ze zwrotem nadpłaty dopiero po roku, i to na wniosek przedsiębiorcy.