Sprawa dotyczyła ustalenia prawa służebności gruntowej (dotyczącej prawa przejazdu) dla części nieruchomości, która została wydzielona i przyłączona do sąsiedniej nieruchomości. Spółka F. była właścicielem działki, która dysponowała prawem służebności gruntowej (jako nieruchomość władnąca) obciążającej grunty sąsiednie będące własnością spółki B. W wyniku podziału nieruchomości część działki, na której ustanowiono służebność gruntową, wydzielono, a następnie przyłączono ją do sąsiedniej nieruchomości. W tej sytuacji spółka B. – właściciel nieruchomości obciążonej służebnością gruntową na rzecz sąsiedniej nieruchomości (należącej do spółki F., która podlegała podziałowi) – wniosła o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Uzgodnienie to miałoby polegać na wykreśleniu wpisu o służebności gruntowej w odniesieniu do nieruchomości, której spółka B. jest właścicielem.
Spółka twierdziła, że w przypadku podziału dotychczasowej nieruchomości władnącej (co nastąpiło decyzją wójta gminy) i przyłączenia części gruntu do innej nieruchomości służebność gruntowa powinna wygasnąć. Uzasadniając swoje żądanie, powołała się na art. 290 par. 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w razie podziału nieruchomości władnącej służebność utrzymuje się w mocy na rzecz każdej z części utworzonych przez podział; jednakże gdy służebność zwiększa użyteczność tylko jednej lub kilku z nich, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zwolnienia jej od służebności względem części pozostałych.