Artykuły na temat: "orzeczenia SN"

6 sierpnia 2019 r.

SN: Nie nazwa umowy i wola stron przy jej zawieraniu, lecz warunki realizacji nawiązanego stosunku zatrudnienia decydują o jego charakterze