Tak. Inspektor ochrony danych (dalej: IOD) może zająć się również przyjmowaniem zgłoszeń od sygnalistów, ale pod warunkiem że jest to osoba posiadająca odpowiednie kompetencje, a nałożenie na nią dodatkowych obowiązków nie będzie negatywnie wpływać na jakość jej pracy w charakterze IOD. Ponadto trzeba upewnić się, że nie powstanie ryzyko konfliktu interesów pomiędzy obiema pełnionymi funkcjami przez tego pracownika.
Co mówi dyrektywa