Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, mówi nam, że w najbliższych dniach planowane są spotkania z parlamentarzystami i resortem rolnictwa w celu zwrócenia uwagi na konieczność pilnej nowelizacji nowo wprowadzonych zmian k.p.c. W międzyczasie wpływające do banków wnioski kredytowe od rolników są „wstępnie analizowane” – banki na razie nie chcą ich odrzucać, bo wciąż liczą na zmianę prawa.
Chodzi o regulacje dotyczące wyłączeń spod egzekucji składników majątku rolników. Z przepisów znikła możliwość niestosowania wyłączeń w przypadku, gdy egzekucja jest prowadzona w stosunku do całości gospodarstwa. A to stwarza ryzyko, że banki z uwagi na rozszerzenie ochrony rolników przed egzekucją mogą przestać udzielać kredytów z powodu braku możliwości ustanowienia realnego zabezpieczenia.