Witold Chmarzyński, radca prawny, partner kancelaria CCLaw, ekspert w sprawach elektromobilności
Te i inne zmiany to efekt ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2269), która 9 grudnia 2021 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i weszła w życie 24 grudnia (z wyjątkiem niektórych przepisów). Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian, które mają sprzyjać upowszechnianiu się samochodów napędzanych energią elektryczną czy np. wodorem. To z kolei wpływa na obowiązki szerokiego kręgu przedsiębiorców – nie tylko tych działających w sektorze elektromobilności, lecz także m.in. inwestorów i deweloperów wznoszących nowe budynki, podmiotów remontujących już istniejące obiekty, pracowni projektowych, a również spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych czy operatorów sieci dystrybucyjnych.