I tak od 20 maja przyszłego roku prawo unijne narzuci przedsiębiorcom, którzy wykonują przewóz drogowy rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 tony do 3,5 tony, wymagania podobne do tych wobec „dużego transportu”. Tym samym tego rodzaju działalność będzie wymagała posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej.
A to oznacza, oprócz konieczności uzyskania zezwoleń administracyjnych, także spełnienie rygorów związanych z posiadaniem zabezpieczenia finansowego oraz stosowanie się do przepisów ustawy o czasie pracy kierowców. Dziś czas pracy kierowców pojazdów do 3,5 tony nie jest normowany. Po wejściu w życie nowego prawa obowiązkowe będzie np. stosowanie w takich pojazdach tachografów.