To, co przede wszystkim zyskują budujący domy do 70 mkw. powierzchni zabudowy, to krótszy czas załatwiania sprawy i prostsze formalności. [ramka 1] Ale o całkowitym wykluczeniu fachowców z procesu budowlanego mowy nie ma.

Ramka 1