Wielu przedsiębiorców planuje wprowadzenie swoich produktów na rynki innych krajów unijnych. Muszą w tym przypadku brać pod uwagę różne czynniki, w tym m.in. działania konkurencji. Jak więc mogą zabezpieczyć markę własnych towarów?

Odpowiada Marcin Przybysz, adwokat, senior associate, w kancelarii Taylor Wessing.
Taką ochronę zapewni uzyskanie rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej. Dzięki jednemu wnioskowi, który można złożyć w przystępny sposób, przedsiębiorca uzyska jednolitą ochronę we wszystkich krajach UE. Taka ochrona twa 10 lat i można ją wielokrotnie przedłużać na kolejne okresy. Wniosek należy złożyć do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z siedzibą w Alicante (EUIPO).
Zgłaszany znak towarowy UE może składać się z różnych oznaczeń, w szczególności z wyrazów (łącznie z nazwiskami), grafik, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań, a nawet dźwięków. Musi on jednak mieć charakter odróżniający. Oznacza to, że konkretny znak powinien pozwalać zidentyfikować towary lub usługi jako pochodzące od jednego, określonego przedsiębiorcy. Jednocześnie znak nie powinien być opisowy, tj. wskazywać jedynie na towary lub usługi, dla których został zgłoszony. Dlatego trudne w rejestracji mogą okazać się takie znaki jak np. jednoliterowy znak „Q”, bez dodatkowej warstwy graficznej. EUIPO mógłby uznać, że litera ta jest powszechnie używana jako symbol jakości i nie ma zdolności odróżniającej.
Warto również się upewnić, czy oznaczenie, które chce zastrzec nasz przedsiębiorca, nie zostało już wcześniej zarejestrowane na rzecz innego podmiotu, zwłaszcza dla podobnych towarów i usług. W bazie eSearch plus przedsiębiorca może przeszukać znaki towarowe UE. Natomiast w bazie TMview może on zapoznać się z informacjami dotyczącymi zgłoszeń i rejestracji znaków pochodzących ze wszystkich krajowych urzędów w UE, z EUIPO, a także z międzynarodowych urzędów partnerskich spoza UE. Przeszukanie takie jest istotne, gdyż oznaczenie, które zostało wcześniej zgłoszone lub zarejestrowane w którymś z państw UE, może stanowić przeszkodę dla uzyskania rejestracji unijnego znaku.
Not. KT