Sprawa dotyczyła zarejestrowanego w 2012 r. oznaczenia graficznego dla klasy 29 (olej z nasion dyni spełniający warunki korzystania z chronionego oznaczenia geograficznego „styryjski olej z nasion dyni”). W 2018 r. regionalna izba rolnicza i leśna w Styrii wniosła wniosek o unieważnienie tego oznaczenia. Argumentowała, że zarejestrowany znak towarowy zawiera element będący chronionym oznaczeniem graficznym – tzw. symbol ChOG, o którym mowa w rozporządzeniu unijnym w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Decyzją EUIPO oznaczenie zostało unieważnione. Sprawa trafiła do Sądu UE.
Ten stwierdził nieważność decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Sąd zgodził się z EUIPO w zakresie tego, że przyznanie ochrony własności intelektualnej unijnemu symbolowi takiemu jak ChOG mogłoby naruszać unijny system ochrony oznaczeń pochodzenia geograficznego – wszak możliwość jego stosowania powinni mieć wszyscy przedsiębiorcy spełniający warunki oznaczania swoich towarów takim symbolem.