Dr Marcin Borkowski, radca prawny w GWW
W samej spółce uchwała obowiązuje już od chwili jej przyjęcia. W przypadku np. podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki wywołuje ona od razu skutki prawne wobec wspólników i tych, którzy mają objąć nowe udziały. Muszą oni bowiem wnieść swój wkład.