Jak wskazuje resort rozwoju, jest to jedna z dziesięciu kluczowych regulacji Polskiego Ładu. – Dzięki tej ustawie likwidujemy barierę braku środków na wkład własny wymagany do uzyskania kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub budowę domu. Chcemy w ten sposób zaspokoić potrzeby mieszkaniowe Polaków – mówi, cytowany w komunikacie resortu, minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

W toku prac parlamentarnych wiceminister rozwoju Piotr Uściński wskazywał, że inicjatywa ta ma się przyczynić do powstrzymania negatywnych tendencji demograficznych.

Jak wyjaśnia ministerstwo, gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie udzielany do wysokości 100 proc. wartości transakcji. W przypadku kredytu finansującego również koszt wykończenia mieszkania, wskaźnik ten może być nawet wyższy niż 100 proc. Gwarancja zastępująca wkład własny obejmie część kredytu hipotecznego – do 20 proc. wartości nieruchomości, na którą zaciągane jest zobowiązanie. Maksymalnie może to być 100 tys. zł.

Gwarancji udzielać ma Bank Gospodarstwa Krajowego. Z tego tytułu pobierać ma od kredytobiorcy jednorazową prowizję w wysokości 1,0 proc. wartości gwarancji.

Gwarantowane kredyty (na co najmniej 15 lat) będą oferowały tylko banki, które zawrą umowę z BGK.

Taki kredyt będzie można wziąć na mieszkanie, które zmieści się w limitach cenowych. Ustawa upoważnia też rząd do obniżenia, w drodze rozporządzenia, wysokości współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe.

Poza tym, w przypadku pojawienia się drugiego dziecka, BGK dokonywać ma spłaty części kredytu w wysokości 20 tys. zł. Po powiększeniu się gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko ma to być 60 tys. zł.

W przypadku singli, rodzin bezdzietnych oraz z jednym dzieckiem warunkiem udzielenia kredytu z gwarancją będzie brak własności mieszkania czy domu w okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku o taki kredyt. A także brak spółdzielczego prawa do mieszkania lub domu. Wyjątkiem będą rodziny z więcej niż jednym dzieckiem. Te z dwójką dzieci będą mogły mieć 50-metrowe lokum. Z trójką – mieszkanie lub dom do 75 mkw. Przy czwórce dzieci limit ten wynosi 90 mkw. Przy piątce i większej liczbie dzieci warunkiem będzie własność nie więcej niż jednego mieszkania albo domu.

Etap legislacyjny

Ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw