Jak pisaliśmy we wczorajszym DGP, resort rozwoju we współpracy z UOKiK przygotował projekt nowelizacji przepisów przeciwdziałających zatorom płatniczym. Zacznijmy od bilansu dotychczasowych regulacji.
Przepisy dotyczące zatorów płatniczych weszły w życie w 2020 r. Od tego czasu prezes UOKiK prowadził ponad 100 postępowań w tym zakresie. Osiemnaście z nich zostało zakończonych, wydano 16 decyzji stwierdzających nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, a 2 postępowania zostały umorzone. Ponad 80 spraw nadal jest w toku.