Niedawno na łamach dodatku Firma i Prawo opisywaliśmy wpływ kłopotów z uzyskaniem materiałów potrzebnych do realizacji zamówień publicznych na sytuację przedsiębiorców realizujących te zamówienia lub stających do przetargów. Zerwane łańcuchy dystrybucji, zakorkowane kanały transportowe oraz szybujące ceny surowców i komponentów stanowią również problem dla właścicieli firm mających zobowiązania wobec innych podmiotów gospodarczych. Wielu z nich staje przed widmem zapłaty kar umownych albo roszczeń o odszkodowanie w związku z brakiem realizacji kontraktu. Jednak nie w każdym przypadku będą ponosić surowe konsekwencje niespełnienia roszczeń. Istnieją bowiem okoliczności, które mogą usprawiedliwić firmę. Jakie działania należy podjąć, aby zminimalizować ryzyko?
Zmiana warunków