Sprawa dotyczyła hiszpańskiej firmy sprzedającej ciężarówki, będącej częścią większej grupy kapitałowej. W 2016 r. Komisja Europejska stwierdziła naruszenie zasad unijnego prawa konkurencji przez spółkę dominującą tej grupy (chodziło o porozumienie kartelowe z 14 innymi producentami ciężarówek w Europie, w ramach którego ustalano i zawyżano ceny). W wyniku tej decyzji KE inna hiszpańska firma, która nabyła wiele lat wcześniej pojazdy, zażądała od spółki zależnej 22 tys. euro odszkodowania za straty wynikłe z działalności kartelu.
Początkowo powództwo zostało oddalone przez sąd I instancji, gdyż decyzja komisji nie dotyczyła pozwanej firmy, jednak po wniesieniu apelacji sąd okręgowy w Barcelonie zdecydował się wystąpić z pytaniem prejudycjalnym do TSUE. Sprawę rozstrzygnęła w ubiegłym tygodniu Wielka Izba.