Sprawa dotyczyła znaku towarowego, który w 2017 r. chciała zarejestrować portugalska spółka Sociedade Água de Monchique. Zgłosiła ona oznaczenie graficzne „chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH” dla klasy 32 ‒ napojów bezalkoholowych (m.in. wody butelkowanej).
W 2018 r. Pere Ventura Vendrell, właściciel hiszpańskiej winiarni Pere Ventura, wniósł sprzeciw wobec tej rejestracji. Argumentował, że zgłaszane oznaczenie koliduje z posiadanym przez niego znakiem towarowym „CHIC BARCELONA”, przypisanym do klasy 33 (napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa: win, win musujących, likierów, wyrobów spirytusowych).