– Liczba zarejestrowanych pojazdów stale rośnie i dziś wynosi już 557 tys. Zapewniliśmy branży transportowej trzymiesięczny okres przejściowy, w którym równolegle funkcjonowały dwa systemy. Cały czas staramy się wspierać przedsiębiorców w dostosowaniu się do zmiany – mówi Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi głównie o ulgę podatkową na wyposażenie pojazdów w urządzenia OBU/ZSL w wysokości do 500 zł (na każdą sztukę) i obowiązującą do końca września 25-proc. zniżkę w opłatach dla przewoźników, którzy już z systemu e-TOLL korzystają. W zniwelowaniu kosztów ponoszonych przez firmy w związku z reformą pomóc ma także obniżenie do końca roku o 30 proc. stawki e-myta.

Wysokie koszty