Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) uważa, że – proponowany w przedstawionych ostatnio założeniach projektu ustawy – system kaucyjny zarządzany przez wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek to dobre rozwiązanie. Jak podkreśla organizacja, musi on być przede wszystkim wygodny dla konsumentów. Dlatego na pozytywną ocenę zasługuje rezygnacja z obowiązku posiadania paragonu. Podobnie jak koncepcja stworzenia jednego systemu na poziomie całego kraju. FPP postuluje jednak, by także przedstawiciele handlu mogli brać udział w strukturach takiego operatora.

– System trzeba też koniecznie rozszerzyć o puszki aluminiowe – przekonuje federacja. Jak argumentuje, obejmuje je większość systemów kaucyjnych w innych państwach. I wymienia np. Słowację, Estonię, Litwę czy kraje skandynawskie i Holandię.
Zdaniem FPP po wdrożeniu nowych rozwiązań uwzględniających opakowania z tworzyw sztucznych oraz z puszek przyjdzie czas na ocenę skutków i zastanowienie się nad pozostałymi opakowaniami po napojach. – Szczególnie jeśli chodzi o tak często znajdowane w naszych lasach i przydrożnych rowach odpady szklane po alkoholach. Należy pamiętać, że im szerszy zakres systemu, tym lepszy efekt ekologiczny – który powinien być decydującym argumentem – wskazuje organizacja.
Jak przypomina, tylko sprawnie działający system pozwoli na uzyskanie wymaganych w unijnej dyrektywie poziomów zbiórki butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. – Doświadczenia innych krajów europejskich pokazują, iż w systemach kaucyjnych/depozytowych zbiera się ponad 90 proc. takich opakowań – czytamy w stanowisku.
System kaucyjny, podkreśla FPP, jest wyczekiwany przez Polaków. – Badania przeprowadzone przez IBRIS pokazują 95 proc. poparcia dla utworzenia w naszym kraju systemu depozytowego. Polacy zdają sobie sprawę z nieuchronności zmian związanych z ochroną klimatu i środowiska – zauważa.
Zdaniem federacji również przedsiębiorcy są gotowi na zmiany, zwiększone obowiązki i przede wszystkim koszty, jednak „tworzone regulacje muszą być racjonalne i wypracowane we współpracy ze środowiskiem wprowadzających i innych uczestników systemu”. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów