– System trzeba też koniecznie rozszerzyć o puszki aluminiowe – przekonuje federacja. Jak argumentuje, obejmuje je większość systemów kaucyjnych w innych państwach. I wymienia np. Słowację, Estonię, Litwę czy kraje skandynawskie i Holandię.
Zdaniem FPP po wdrożeniu nowych rozwiązań uwzględniających opakowania z tworzyw sztucznych oraz z puszek przyjdzie czas na ocenę skutków i zastanowienie się nad pozostałymi opakowaniami po napojach. – Szczególnie jeśli chodzi o tak często znajdowane w naszych lasach i przydrożnych rowach odpady szklane po alkoholach. Należy pamiętać, że im szerszy zakres systemu, tym lepszy efekt ekologiczny – który powinien być decydującym argumentem – wskazuje organizacja.