Rafał Czerwiec, radca prawny Affre i Wspólnicy sp.k.
Już w najbliższy piątek wejdzie w życie ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1655). Wprowadzone nią zmiany będą szczególnie istotne dla przedsiębiorców, którzy w obrocie z konsumentami wykorzystują weksle jako formę zabezpieczenia roszczeń. A zatem najczęściej będą to banki, firmy pożyczkowe czy leasingowe.