Rząd dokonał nowelizacji uchwał, dotyczących tarcz finansowych dla mikro, małych i średnich firm oraz tarczy dla dużych firm, wynika z informacji na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Według wcześniejszych zapowiedzi, rząd miał powierzyć obsługę odsetek od obligacji na tarczę finansową dla MSP Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR). Planowane było także wprowadzenie 2.0 pożyczki preferencyjnej dla dużych firm.

W ubiegłym tygodniu w trybie obiegowym przyjęte zostały m.in. uchwała Rady Ministrów zmieniająca program "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm", uchwała nowelizująca "Tarczę finansową Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm" oraz uchwała wprowadzająca zmiany do "Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm". Nowelizację tarcz zapowiadano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wynikało z niego, że rząd planuje wprowadzenie Pożyczki Preferencyjnej 2.0 do istniejących już instrumentów wsparcia dużych przedsiębiorców.

Informowano wówczas, że nowy instrument zakłada wsparcie przedsiębiorców, które odczuły negatywne skutki obostrzeń obowiązujących w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r., poprzez udzielanie pożyczek preferencyjnych. Pożyczka Preferencyjna 2.0 jest wsparciem finansowym będącym pomocą publiczną, może być umorzona w maksymalnej wysokości do 75% jej wartości nominalnej.

Udzielanie wsparcia w tej formie zostało zatwierdzone przez Komisję Europejską decyzją o sygn. SA.62752. Decyzja w tej sprawie została podjęta przez Komisję w czerwcu br., a w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana 9 lipca br.

Podawano także, że do programu mają zostać wprowadzone zmiany związane z przyznaniem PFR możliwości obsługi odsetek od obligacji wyemitowanych przez PFR ze środków pochodzących z emisji obligacji, które nie zostały wydatkowane na wsparcie przedsiębiorców, a także doprecyzowujące zasady rozliczania wynagrodzenia należnego PFR, które wynikają z zakładanych zmian do umów zawartych pomiędzy Skarbem Państwa a PFR.

Także planowane zmiany w tarczach dla małych i średnich firm miały dotyczyć przejęcia przez PFR obsługi odsetek odsetek od obligacji, wyemitowanych przez Fundusz na wsparcie małych i średnich firm ze środków, pochodzących z emisji obligacji, które nie zostały wydatkowane na wsparcie przedsiębiorców.

W kwietniu 2020 r. PFR rozpoczął realizację rządowego programu tarczy finansowej 1.0 dla małych i średnich firm. W ramach programu, Fundusz udzielał finansowania przedsiębiorstwom, które zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19. Program realizowany był w oparciu o umowy łączące Skarb Państwa z PFR - regulujące zasady powierzenia PFR przez Skarb Państwa realizacji programu.

Podano także, że do obsługi odsetek od obligacji miałyby służyć środki, pochodzące z emisji, które nie zostały wydatkowane na wsparcie przedsiębiorców.