Zapewnienie odpowiedniego poziomu kapitałów, funduszy własnych czy płynności finansowej podmiotów zajmujących się m.in. obrotem papierami wartościowymi – to główny cel projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, który wczoraj przyjęła Rada Ministrów.

Przepisy stanowią implementację unijnej dyrektywy IFD oraz rozporządzenia IFR.
– Firmy inwestycyjne podzielone są na trzy kategorie, zależne m.in. od znaczenia systemowego, skali, rodzaju działalności czy wielkości obracanych przez nie aktywów lub przyjmowanych zleceń klientów – wskazuje dr Angelina Stokłosa, adwokat i partner w kancelarii Stokłosa Syp Krzemieniecki.
Regulacje unijne, a w ślad za nimi dostosowane polskie przepisy, mają wprowadzić m.in. minimalny wymagany poziom kapitału założycielskiego domu maklerskiego, uzależniony od świadczonych usług i rodzaju działalności, na który dany dom maklerski posiada zezwolenie. Pojawi się też obowiązek stałego spełniania minimalnego wymogu kapitałowego w wysokości równej poziomowi wymaganego kapitału założycielskiego.
Będą również nowe przepisy dotyczące wymogu sprawozdawczości dla firm inwestycyjnych, w zależności od przynależności do wspomnianych wcześniej kategorii. Regulowana ma być także polityka wynagrodzeń w domach maklerskich.