Przypomnijmy, że w czasie poprzednich lockdownów najemcy mogli się zwolnić się z czynszu za czas trwania przymusowych przestojów, lecz w zamian musieli złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o sześć miesięcy plus czas lockdownu – umożliwiał to (uchylony już) art. 15ze ustawy o COVID-19 (czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1192). Sęk w tym, że za każdym razem było to wydłużenie o sześć miesięcy. Teraz ustawodawca w najnowszej noweli dał przedsiębiorcom możliwość wycofania się z tych ofert, lecz tylko za trzy ostatnie lockdowny. Przy czym najemca nadal nie ma obowiązku zapłaty czynszu i innych opłat za ten okres. Jest jednak warunek: przedsiębiorcy chcący skorzystać z tej możliwości muszą najpóźniej do 6 sierpnia 2021 r. złożyć oświadczenie, w których będą mogli uwolnić się od skutków prawnych złożonych uprzednio ofert – tak wynika z art. 7 ostatniej nowelizacji, tj. ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1192). W praktyce pojawiają się wątpliwości przedsiębiorców – przede wszystkim najemców powierzchni w centrach handlowych – dotyczące np. formy złożenia oświadczenia albo ważności dodatkowych aneksów umów zawartych na podstawie art. 15ze ustawy o COVID-19. Odpowiadamy na wybrane pytania.
Czy liczy się data wysłania wysłania oświadczenia, a może data jego dotarcia do odbiorcy?