Ingerencja ustawodawcy
Normując sytuację wynajmujących oraz najemców powierzchni w galeriach handlowych, prawodawca – odmiennie niż w przypadku innych branż – nie ograniczył się do przyznania wsparcia w postaci świadczeń publicznoprawnych lub zwolnień od wybranych danin i obciążeń, lecz w sposób selektywny, arbitralny i twardy (ustawowy, w drodze przepisów prawa powszechnie obowiązującego ius cogens) zaingerował w umowne stosunki prawne między nimi.