Jak poinformował DGP Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych, rada – jako stowarzyszenie – w imieniu branży wysłała wczoraj do KE ogólną informację o rynku, wykorzystując tym samym mechanizm sygnalisty. Intencją było przekazanie informacji m.in. w celu rozważenia przez Komisję możliwości wszczęcia odpowiedniego postępowania z urzędu.
Chodzi o program pomocowy wprowadzony na podstawie art. 15ze ustawy covidowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), w zakresie art. 15ze oraz art. 15ze1 i art. 7 ostatniej nowelizacji tej ustawy, którą prezydent podpisał 30 czerwca. Wniosek z opisem sytuacji rynku ma uzasadniać, w jaki sposób domniemana pomoc państwa wpływa na pozycję konkurencyjną reprezentowanego przez stowarzyszenie sektora.