Nowela ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadza m.in. 80-proc. obniżki czynszów dla najemców w galeriach handlowych na czas lockdownu i 50-proc. obniżki przez 3 miesiące po zniesieniu ograniczeń. Zakłada też wsparcie branży turystycznej w postaci przedłużenia o rok terminu realizacji voucherów turystycznych i przesunięcia terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów.
Kluczowa z przyjętych przez Sejm poprawek Senatu zakłada nowe brzmienie art. 7. Stanowi on, że – tylko w odniesieniu do okresu po 31 grudnia 2020 r. – w 14 dni od wejścia ustawy w życie będzie można uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli dotyczącego przedłużenia umowy najmu. Następować to ma poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia na piśmie.