Wraz z nią w zespole jest też wiceminister rozwoju Robert Tomanek, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwoju.
Jak mówiła Kornecka podczas wczorajszego spotkania z dziennikarzami, pierwsze posiedzenie zespołu planowane jest na 26 lipca. – Chcielibyśmy zakończyć prace nad ustawą tak, żeby trafiła do Sejmu w IV kwartale tego roku – podała Kornecka.