Jak pisaliśmy wczoraj, w miniony poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do 21-dniowych konsultacji projekt noweli ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw i planuje przedłożenie go rządowi w IV kw. Nowe przepisy wdrażają do naszego prawa dyrektywę Omnibus, na co mamy czas do 28 listopada 2021 r. Mają być stosowane od 28 maja 2022 r.
– Projekt ustawy jest przemyślany i wyważony. Godzi on cel Omnibusa, jakim jest unowocześnienie przepisów dotyczących ochrony konsumenta, z potrzebą ograniczenia niepotrzebnych barier w rozwoju, m.in. usług online – ocenia w komentarzu dla nas Aleksandra Musielak z departamentu prawa gospodarczego Konfederacji Lewiatan.