Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.). Oznacza to, że wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców trzeba składać elektronicznie. Zmiany mają być ułatwieniem dla firm oraz przyspieszyć proces rozpatrywania ich wniosków przez sądy.

Jak zauważają eksperci z Kancelarii Ożóg Tomczykowski – Michał Mieszkiełło, partner w dziale doradztwa korporacyjnego oraz Piotr Stępień, associate w dziale doradztwa korporacyjnego – podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będą miały wybór co do dalszego korzystania z papierowych formularzy bądź nowego systemu. Podkreślają, że zmianie podlega forma składania wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS lub o jego skorygowanie – od 1 lipca dopuszczalna jest wyłącznie ścieżka elektroniczna. Wniosek złożony w innej postaci (np. na papierowym formularzu) zostanie zwrócony bez wezwania do uzupełnienia braków. Elektroniczna forma obowiązuje również środki zaskarżenia.
Wnioski wymagać będą podpisania za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Opłatę od wniosków będzie można wnieść od razu poprzez odesłanie do bankowości internetowej.
Prawnicy zwracają uwagę, że istotne jest także połączenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych z KRS. – Jeśli podstawą wniosku będzie akt notarialny, wystarczające będzie podanie we wniosku numeru tego aktu w repozytorium i nie będzie konieczne przekazywanie aktu w postaci papierowej. Po zarejestrowaniu wniosku w systemie, akt będzie automatycznie dołączany do wniosku – opisują.
Wskazują również, że w sprawach wszczętych i niezakończonych przed 1 lipca w dalszym ciągu akta prowadzi się w postaci papierowej, np. gdy przed tym dniem spółka otrzymała wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku. W takim przypadku wszelkie pisma powinny być nadal składane papierowo.
– Digitalizacja postępowania rejestrowego ma w zamierzeniu usprawnić je i przyspieszyć, zmniejszyć liczbę błędów w składanych wnioskach i pozwolić przedsiębiorcy na monitorowanie stanu sprawy – zauważają Mieszkiełło i Stępień.
Jak tłumaczy z kolei mec. Roksana Dworak z kancelarii Żyglicka i Wspólnicy, udostępnione formularze w wersji elektronicznej mają już w trakcie ich wypełniania weryfikować kompletność i poprawność wniosków, co wpłynie na przyspieszenie rejestracji i pozwoli na uniknięcie zwrotów z uwagi na błędy lub pominięcie jakiejś rubryki.
Dodaje, że korespondencja z sądem również będzie elektroniczna, nie będziemy już otrzymywać papierowych postanowień z sądu. – Co więcej, nie będzie potrzeby ani nawet możliwości składania oryginałów aktów notarialnych. W końcu zostanie wykorzystane Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. W trakcie wypełniania wniosku do e-KRS, wystarczające będzie wskazanie numeru z potwierdzenia o zarejestrowaniu aktu notarialnego w repozytorium, które otrzymujemy od notariusza. System automatycznie pobierze akt notarialny i dołączy go – tłumaczy.
O zmianie tej w niedawnym wywiadzie dla DGP mówił prezes Krajowej Rady Notarialnej Lech Borzemski. Jak zaznaczał, połączenie CREWAN z KRS i wynikające z tego korzyści to ogromny krok technologiczny i dla notariatu, i dla Krajowego Rejestru Sądowego.