Jak zauważają eksperci z Kancelarii Ożóg Tomczykowski – Michał Mieszkiełło, partner w dziale doradztwa korporacyjnego oraz Piotr Stępień, associate w dziale doradztwa korporacyjnego – podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będą miały wybór co do dalszego korzystania z papierowych formularzy bądź nowego systemu. Podkreślają, że zmianie podlega forma składania wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS lub o jego skorygowanie – od 1 lipca dopuszczalna jest wyłącznie ścieżka elektroniczna. Wniosek złożony w innej postaci (np. na papierowym formularzu) zostanie zwrócony bez wezwania do uzupełnienia braków. Elektroniczna forma obowiązuje również środki zaskarżenia.
Wnioski wymagać będą podpisania za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Opłatę od wniosków będzie można wnieść od razu poprzez odesłanie do bankowości internetowej.