Mleko się jednak rozlało - dwa długie lockdowny przeorały gospodarkę. Warsaw Enterprise Institute monitorował te straty w ramach specjalnego projektu - Licznik Strat Lockdownowych. Licznik nabił 56 mld zł. Jest to, oczywiście, wyliczenie czysto statystyczne, które z natury nie może uwzględnić dramatów związanych z bankructwami małych biznesów, czy zwolnieniami.

Niepoliczalne są także szkody, jakie wyrządzono procesowi legislacyjnemu - już przed pandemią był rozchwiany, na czym cierpiała jakość przepisów, a pandemia skłoniła polityków do jeszcze większej instrumentalizacji prawa i wprowadziła dodatkową niepewność i nieprzewidywalność. Dzisiaj biznesy z branż gastronomicznej, rozrywkowej, czy fitness muszą mierzyć się z wyższymi kosztami kredytowania - banki uznają je za przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka. To ryzyko to obawa o wprowadzenie kolejnego lockdownu, gdy być może jesienią tego roku pojawi się czwarta fala zakażeń.

Warsaw Enterprise Institute stoi na stanowisku, że lockdown jest polityką błędną i szkodliwą i w przyszłości należy jej pryncypialnie unikać. Jednocześnie należy budować odporność systemu ochrony zdrowia na sytuacje kryzysowe, co wiąże się z głęboką reformą jego funkcjonowania.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu Licznik Strat Lockdownowych i sprawdzenia ile straciły poszczególne branże!