Przypomnijmy: kilkanaście dni temu Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło projekt nowelizacji obejmującej przede wszystkim prawo spółdzielcze i ustawę o własności lokali. Wprowadza ona wiele mniej lub bardziej rewolucyjnych dla spółdzielców rozwiązań, które mają przyczynić się do sprawniejszego funkcjonowania podmiotów, dać większe możliwości członkom spółdzielni i zwiększyć transparentność, zwłaszcza w kwestii udostępniania dokumentów. Ten ostatni cel ma zostać osiągnięty m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku prowadzenia stron internetowych, na których spółdzielnie mają zamieszczać wiele istotnych dla mieszkańców dokumentów. Ustawa wprowadza jednak od tej zasady istotny wyjątek.
O ile statut nie stanowi inaczej