Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko operatorowi telefonicznemu spółce TeleGo; przedsiębiorca może wprowadzać konsumentów w błąd m.in. podając się za dotychczasowego operatora - poinformował w piątek Urząd. Działania spółki mogą w dużym stopniu dotyczyć seniorów - dodano.

"Operator telefoniczny TeleGo może wprowadzać konsumentów w błąd. Ze skarg konsumentów wynika, że przedstawiciele firmy mogą podawać się za dotychczasowego operatora. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko przedsiębiorcy" - poinformował w komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak przekazał UOKiK, spółka TeleGo z Warszawy świadczy usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej, komórkowej, usługi dostępu do internetu oraz usługę teleopieki.

"Do Urzędu trafiły liczne skargi, z których wynika, że przedstawiciele firmy dzwoniąc do konsumentów z propozycją zawarcia umowy i następnie odwiedzając ich w domu, mogą wskazywać lub sugerować, że reprezentują ich dotychczasowego operatora telefonicznego. Konsumenci mogą być przez to przekonani, że rozmowa i przedkładane im dokumenty dotyczą jedynie zmiany warunków umowy z dotychczasowym dostawcą, a nie zawarcia umowy z nowym operatorem" - wyjaśnia Urząd.

Kolejny zarzut - jak tłumaczy UOKiK - to niewydawanie konsumentom wzoru oświadczenia lub formularza odstąpienia od umowy, co może - zdaniem Urzędu - utrudniać im odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. UOKiK wskazał, że z niektórych skarg wynika, iż przedstawiciele spółki w ogóle nie pozostawiają podpisanych dokumentów lub dostarczają je z opóźnieniem, wobec czego konsumenci nie mają możliwości zweryfikowania, z kim i jaką umowę podpisali.

"Konsumenci mogli nie otrzymywać od przedstawicieli TeleGo pełnej i rzetelnej informacji o ofercie i przedsiębiorcy, z którym podpisują umowę. Ze skarg wynika, że podpisywanie dokumentów zazwyczaj odbywało się w pośpiechu, zaś konsumenci nie mieli możliwości zapoznania się z pełną treścią umowy. Działania spółki mogą w dużym stopniu dotyczyć seniorów, a zatem szczególnie wrażliwej grupy społecznej" - wyjaśnia prezes UOKiK.

Jak przekazał Urząd, jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce TeleGo grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.

UOKiK przypomniał, że w przeszłości prezes Urzędu karał firmy telekomunikacyjne za podszywanie się pod dotychczasowego operatora, np.: PGT (Telefonia Polska Razem), Telekomunikacja Cyfrowa, Twoja Telekomunikacja, Nasza SA czy Telestrada.

Urząd przekazał, że w grudniu 2020 r. Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję wydaną w sprawie spółki Novum. W decyzji Prezes UOKiK stwierdził, że spółka Novum wprowadzała konsumentów w błąd poprzez m.in. utwierdzanie w przeświadczeniu, że dzwoniący konsultant jest pracownikiem dotychczasowego operatora, z którym konsument ma zawartą umowę i nałożył na nią karę w wysokości ponad 480 tys. zł. Jak dodał UOKiK, w październiku 2019 roku firma TeleGo przejęła usługi telekomunikacyjne od Novum.

UOKiK przypomina, że w przypadku np. zawarcia umowy na odległość, można od niej odstąpić bez podania przyczyn w ciągu 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające konsumentowi zapoznanie się z towarem lub usługą i rozważenie racjonalności zakupu.