To wszystko za sprawą uchwalonej pod koniec marca nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która została już 9 kwietnia podpisana przez prezydenta i czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Wśród wielu zmian, które przyniesie, są takie, które modyfikują m.in. działanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). To specjalny rejestr gromadzący dane o osobach, sprawujących kontrolę nad podmiotami. [ramka 1]

Ramka 1