Poinformował o tym Jarosław Gowin, minister rozwoju, pracy i technologii, organizacje przedsiębiorców. Ma być ‒ pisząc najkrócej ‒ prościej i czytelniej.
Ministerstwo przypomina, że już od połowy 2020 r. przedsiębiorca, który zamierza zrealizować usługi w rejestrze CEIDG, jest przekierowywany do nowoczesnego Konta Przedsiębiorcy w serwisie informacyjno-usługowym Biznes.gov.pl. Dane we wnioskach wypełnia się zaś dzięki „nowym, intuicyjnym kreatorom”.
Tym samym obecnie najistotniejsze dla prowadzących drobną działalność gospodarczą osób usługi można zrealizować zarówno w serwisie Biznes.gov.pl, jak i na samej stronie rejestru CEIDG. Niebawem ma dojść do pełnej fuzji ‒ pozostanie Biznes.gov.pl. Tam zaś obsługiwać będzie można tzw. Konto Przedsiębiorcy. Warunkiem korzystania z tego konta będzie posiadanie profilu zaufanego. To jednak już ‒ jak przekonuje resort ‒ nie kłopot, gdyż wystarczy być posiadaczem rachunku w banku obsługiwanego elektronicznie.
Teraz zaś czas na nowe formularze i zaświadczenia. Resort rozwoju podkreśla, że „wypracowanie nowych projektów dokumentów zostało poprzedzone badaniami oraz wieloma konsultacjami z urzędnikami i przedsiębiorcami”. Mimo to nadal ministerstwo jest otwarte na uwagi biznesu. Z tego powodu kilka największych organizacji pracodawców w Polsce otrzymało przykładowy wzór zaświadczenia do oceny. Z naszych informacji wynika, że odbiór jest co najmniej dobry, a być może nawet bardzo dobry.
‒ Nic nadzwyczajnego, ale dokument wygląda czytelniej. Dla wielu drobnych przedsiębiorców to ważne. Spotykaliśmy się z sytuacjami, w których problemy wynikały z nieczytelności druków ‒ mówi nam przedstawiciel jednej z organizacji, które otrzymały pismo od Jarosława Gowina.
Z danych statystycznych gromadzonych przez MRPiT wynika, że w 2020 r. do elektronicznego rejestru CEIDG wpłynęło 109,5 tys. wniosków dotyczących założenia działalności gospodarczej. To o 71 proc. więcej w stosunku do 2019 r. Wzrost odnotowano również w realizacji online usługi zmiany danych w CEIDG. W 2020 r. wpłynęło bowiem prawie 600 tys. takich wniosków, czyli o połowę więcej niż w roku 2019. Widać więc ogromny progres pomiędzy zdalną a tradycyjną metodą kontaktu przedsiębiorców z urzędem.
Oczywiście wybory przedsiębiorców związane są z pandemią i zachęcaniem prowadzących biznes do załatwiania spraw online. Urzędnicy przyjmują, że po wygaśnięciu pandemii COVID-19 część przedsiębiorców może powrócić do starych metod działania, czyli wizyt w urzędach. Z analiz wynika jednak, że znaczna część prowadzących działalność, która do niedawna wybierała urzędowe okienko, przekonała się już do sieci.