Większość przedsiębiorstw jest właśnie w ferworze przygotowywania dokumentów. A że od poprzedniego oszacowania kosztów minęły trzy lata, to warunki ekonomiczne, w jakich obecnie funkcjonują, bardzo się zmieniły. Wzrosły bowiem nie tylko ceny energii, lecz także zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych oraz koszty pracownicze. Firmy wodociągowe muszą to wziąć pod uwagę i odpowiedzieć sobie na pytanie nie tylko, jakie koszty zaplanować na kolejne trzy lata działalności, by właściwie i bezpiecznie realizować swą misję, lecz także w jaki sposób sprawiedliwie je przenieść na poszczególne grupy odbiorców usług. W dzisiejszej publikacji pokazujemy procedurę zatwierdzania taryf wodociągowo-kanalizacyjnych. Podpowiadamy też, na co zwrócić uwagę, przygotowując dokumenty, i jak uzasadnić zmiany w opłatach.

Podstawowymi dokumentami regulującymi zasady rozliczeń za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w relacji między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (dalej: wod.-kan.) a odbiorcami usług są: